Crisis- en herstelwet niet van toepassing bij een uitwerkingsverplichting

Bestuursrecht. De Crisis- en herstelwet beoogt bouwprojecten sneller te laten plaatsvinden. Hiertoe is een aantal bepalingen opgenomen teneinde de procedure ten behoeve van plannen en projecten sneller te laten verlopen. De plannen en projecten waarop de Crisis- en herstelwet van toepassing is verklaard zijn opgenomen in bijlagen bij de wet. Dit is onder meer een plan dat woningbouw van meer dan 20 woningen in een aaneengesloten gebied mogelijk maakt. De raad van de gemeente Zeevang had meer dan 20 woningen mogelijk gemaakt in een nog uit te werken bestemmingsplan en de Crisis en herstelwet hierop van toepassing verklaard. De gemeenteraad had verwezen naar de kamerstukken van de Crisis- en herstelwet (32127, 3, p. 42).

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft echter geoordeeld dat het plan deze woningen niet bij recht toestaat. Het plan dient hiertoe eerst te worden uitgewerkt. Gelet hierop kan het bestemmingsplan niet worden aangemerkt als een plan waarop de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Dit is ook wel in overeenstemming met de Crisis- en herstelwet, nu deze bedoeld is om projecten en plannen sneller tot stand te laten komen. Wanneer de gemeenteraad ervoor kiest om het plan eerst nog uit te werken voordat kan worden gebouwd, is kennelijk ook niet veel haast met de woningen.

ABRvS 25 januari 2012, zaaknummer 201004320/1/R4