De Staat moet vakantiedagen werknemers betalen

Op 6 februari 2012 heeft de kantonrechter te Den Haag in 3 verschillende zaken uitspraak gedaan omtrent schadeclaims die werknemers bij de Staat der Nederlanden hadden ingediend.

De werknemers waren gedupeerd als gevolg van de niet tijdig door de Staat aangepaste wetgeving ten aanzien van opbouw vakantiedagen bij ziekte. Ten onrechte bouwden deze zieke werknemers slechts vakantiedagen op over de laatste 6 maanden van hun arbeidsongeschiktheid tijdens dienstverband. Deze Nederlandse wetgeving was niet in lijn met hetgeen het Europese Hof in een uitspraak van 2009 (het Schulz-Hoff arrest) had vastgesteld, waarin uitvoering werd gegeven aan een richtlijn van 2003. Al eerder, in 2001 was een dergelijke kwestie al aan de orde geweest bij het Europese Hof. De wetgeving in Nederland is pas op 1 januari 2012 aangepast.

Meerdere werknemers hadden daarop een schadeclaim bij hun werkgever ingediend, maar die hielden de boot af: zij pasten de Nederlandse wetgeving immers goed toe. Daarop stelden de werknemers de Nederlandse overheid aansprakelijk voor de door hen geleden schade. De Kantonrechter te Den Haag heeft geoordeeld dat de Staat der Nederlanden deze schade van de werknemers nu moet compenseren. Dat zou kunnen leiden tot enorme claims, dat in de miljoenen kan lopen.

Inmiddels heeft de verantwoordelijke minister, minister H. Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al laten weten dat zijn Ministerie in beroep gaat tegen de 3 uitspraken.

Wordt vervolgd.

LJN BV7201, BV7212 en BV7318

Angelique Heijman, advocaat